Author: artem.ef

 • Majandusaasta aruande esitamise tähtajad

  Majandusaasta aruande esitamise tähtajad

  Millised on Eesti ettevõtete majandusaasta aruande esitamise tähtajad? Vastavalt Eesti Vabariigi Äriseadustiku § 179 sätetele on iga Eestis registreeritud ettevõte kohustatud esitama iga-aastase tegevusaruande. See dokument, tuntud kui majandusaasta aruanne, tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Seega, enamikule ettevõtetele, kelle majandusaasta langeb kokku kalendriaastaga, on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg 30. juuni. Kuid teisel…

 • Deadlines for Submitting Annual Reports in Estonia

  Deadlines for Submitting Annual Reports in Estonia

  What are the deadlines for Estonian companies to submit their annual reports? According to § 179 of the Commercial Code of the Republic of Estonia, every company registered in the country is required to submit an annual report. This document, known as the annual report, must be submitted within six months after the end of…

 • Сроки предоставления годового отчёта в Эстонии

  Сроки предоставления годового отчёта в Эстонии

  Каковы крайние сроки для подачи годовой отчетности эстонскими компаниями? Согласно положениям § 179 Коммерческого кодекса Эстонской Республики, каждая фирма, зарегистрированная на территории страны, обязана ежегодно представлять отчет о своей деятельности. Этот документ, известный как годовой отчет, должен быть представлен в течение шести месяцев после окончания отчетного периода. Таким образом, для большинства компаний, чей финансовый год…